نرم افزار

معرفی بهترین نرم افزار های فتوگرامتری

معرفی بهترین نرم افزار های فتوگرامتری

فتوگرامتری، روشی است که با استفاده از عملیات اندازه گیری روی مجموعه عكس های یک محیط یا اشیاء و تبدیل این اندازه ها به مدل سه بعدی داده های قابل اعتمادی را به ما می دهد. از مجموعه عکس های گرفته شده از محیط یا اشیاء اطلاعات دو بعدی و سه بعدی آن استخراج می

معرفی بهترین نرم افزار های فتوگرامتری بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا